Vad är kompetens ?

"Ett kluster av relaterade förmågor, åtaganden, kunskaper och färdigheter som gör det möjligt för en person (eller organisation) att agera effektivt i ett jobb eller en situation".

Kompetens är ett samlingsbegrepp för en individs förmåga att utföra en uppgift genom att tillämpa kunskaper och färdigheter.

Computer Association JMV - Det finns mycket kompetens inom vår organisation, medlemmar som har en mycket rik och användningsbar reell kompetens.Det finns mycket kompetentamedlemmar i Computer Association JMV inom, demokratiska kompetens, digitala kompetens, IT-kompetens, evenemang kompetens, integration kompetens, matematik kompetens, språk kompetens, musik kompetens /kultur/, volontärer med specialiserad kompetens /volontärarbete /....

  bl.a. våra medlemmar :

Marco / Education -Två Examina + Master Lunds universitet - Bokföring och Finans, Service Management, Detaljhandel...Business administration.../

Föreläsare om demokrati, ekonomi, integration,  business administration, kommunikation, språk...

Kulturevenemang och service management (servicekontakter bl.a.)  ledare och volontär i många år. Talar flera språk flytande-excellent, svenska som modersmål, matematisk kompetens, digital kompetens, spelar gitarr..

Jenny / Education - Examen Lunds universitet + Magister utbildning

- samhällsvetare-juridik, sociologi, pedagogik, genusvetenskap, psykologi, educational.....

Föreläsare om demokrati, samhällskunskap, jämställdhet, kommunikation, pedagogik och psykologi, språk ...

Talar flera språk flytande-excellent, svenska som modersmål, service management ( servicekontakter bl.a. ), digital kompetens, spelar gitarr, sångerska..

Veselin-Veso B. / Education - Nätverks-kommunikations arkitekt-Examen Malmö, Magisterexamen ekonomi, Elektrotekniska fakulteten-specialistutbildning IT - Examen, IKT-pedagog /.....

Förelesare i MS Office 365, Informatonsteknik och demokrati, integration, kommunikation...

Kulturevenemang, service management ( sevicekontakter bl.a. ), volontär och ledare i många år.Talar flera språk flytande / bra nivå, matematisk kompentens, digital kompetens, spelar gitarr,cover(You Tube) komponerar egen musik(You Tube), sångare

Helle ( Hade Tolkföretag i Helsingborg i många år, jobbade många år som ledare för volontärer och fortfarande är aktiv som  rådgivare.Har utbildning på olika nivåer ).Talar flera språk på flytande nivå, danska som modersmål, service management ( servicekontakter bl.a.), digital kompetens, sångerska. Föreläsare i integration, demokrati, kommunikation, språk... Volontärarbetar i många år.

Casper(music-piano/keyboard), Jenny(music-gitarr,song), Cassandra(music-gitarr), Ida(music-cello), Elias(music-piano/keyboard), Veso (music-gitarr,song), Al Holbrook(music-piano/keyboard,song), Helle(music-song), Roine(trummor, bas, inspelning ljudtekniker, har egen musikstudio), Magnus(föreläsare) med flera ....

Relationskompetens

Relationsaspekten avser vår förmåga att samspela med andra.