Vad är kompetens ?

"Ett kluster av relaterade förmågor, åtaganden, kunskaper och färdigheter som gör det möjligt för en person (eller organisation) att agera effektivt i ett jobb eller en situation".

Kompetens är ett samlingsbegrepp för en individs förmåga att utföra en uppgift genom att tillämpa kunskaper och färdigheter.

Computer Association JMV - Det finns mycket kompetens inom vår organisation, medlemmar som har en mycket rik och användningsbar reell kompetens.Det finns mycket kompetentamedlemmar i Computer Association JMV inom, demokratiska kompetens, digitala kompetens, IT-kompetens, evenemang kompetens, integration kompetens, matematik kompetens, språk kompetens, musik kompetens /kultur/, volontärer med specialiserad kompetens /volontärarbete /....

  bl.a. våra medlemmar :

Marco / utbildning Master Lunds universitet / 

Föreläsare om demokrati, ekonomi, integration,  business administration, språk

Kulturevenemang och service management  ledare och volontär i många år. Talar flera språk flytande-excellent, svenska som modersmål, matematisk kompetens, digital kompetens, spelar gitarr..

Jenny / utbildning Magister Lunds universitet /

Föreläsare om demokrati, samhällskunskap, jämställdhet, pedagogik och psykologi, språk

Talar flera språk flytande-excellent, svenska som modersmål, service management, digital kompetens, spelar gitarr, sångerska..

Veselin-Veso / utbildning Nätverks-kommunikations arkitekt-Diplom Malmö, Magister civilekonom, Elektrotekniska fakulteten-specialistutbildning IT, IKT-pedagog /

Förelesare i MS Office 365, Informatonsteknik och demokrati

Kulturevenemang, service management, volontär och ledare i många år.Talar flera språk flytande / bra nivå, matematisk kompentens, digital kompetens, spelar gitarr, komponerar egen musik(You Tube), sångare

Helle ( Hade Tolkföretag i Helsingborg i många år, jobbade många år som ledare för volontärer och fortfarande är aktiv som  rådgivare.Har utbildning på olika nivåer ).Talar flera språk på flytande nivå, danska som modersmål, service management, digital kompetens, sångerska. Föreläsare i integartion, demokrati, språk. Volontärarbetar i många år.

Casper(music),Jenny(music). Cassandra(music), Ida(music), Elias(music), Al Holbrook(music), Helle(music), Magnus med flera ....

Relationskompetens

Relationsaspekten avser vår förmåga att samspela med andra.