Ackreditering inom ERASMUS+

to  31.12.2020  / till  2020 12 31  / 

 

Swedish Agency for Youth and Civil Society

MUCF - Myndighetesbeslut - Stockholm

E V S database

http://europa.eu/youth/volunteering/organisation/919867976_en

 

European Youth Portal

Volontärtjänst, ungdomsutbyten och kompetensutveckling är ett av tre programområden i Erasmus+ Ung och Aktiv som är EU-kommissionens program för ungdomssamarbete. Det kallas också för mobilitetsprojekt.

 

ERASMUS + : COOPERATION BETWEEN EDUCATION AND TRAINING