Ackreditering inom ERASMUS+ and  European Solidarity Corps

 

 

 

 This organisation is accredited to run projects under Erasmus+ Volunteering and the European Solidarity Corps.

 

Swedish Agency for Youth and Civil Society

 

Myndighetesbeslut , MUCF - Stockholm

 

http://europa.eu/youth/volunteering/organisation/919867976_en

 

Volontärtjänst, ungdomsutbyten och kompetensutveckling är ett av tre programområden i Erasmus+ Ung och Aktiv som är EU-kommissionens program för ungdomssamarbete. Det kallas också för mobilitetsprojekt.

 

Alla ska ha lika möjligheter att använda informationsteknik,som ett medel för ökad kunskap, demokrati och rättvisa!

 

IT- aktiviteter ; Kulturaktiviteter ; Föreläsningar; Aktiviteter för integration ; Språkutveckling ; Volontärarbete ( praktikplatser ) ; Arrangemangs- och projektstöd ;

 

"Ensam är inte stark. Utanförskap och avsaknad av sammanhang verkar istället ofta mycket destruktivt".

 

E V S database

http://europa.eu/youth/volunteering/organisation/919867976_en

European Youth Portal

Volontärtjänst, ungdomsutbyten och kompetensutveckling är ett av tre programområden i Erasmus+ Ung och Aktiv som är EU-kommissionens program för ungdomssamarbete. Det kallas också för mobilitetsprojekt.

 Erasmus+ Volunteering and the European Solidarity Corps

          COOPERATION BETWEEN EDUCATION AND TRAINING