www.comsweden.se

Computer Association J M V

Besöksadress och leveransadress
Österleden 169
261 51 Landskrona
Sverige / Sweden

 Aktiviteter öpnna för alla !

 

 

 

 

 

 

 

 

En uppgradering av kompetens !!

en uppgradering av deras kompetens

Education, Inspiration, Cirkelstudie, Föreläsningar,Kan man lära sig nytt språk/t.ex.svenska,engelska/, IT - aktiviteter,Kulturverksamhet,Demokrati,Musik,Digital foto,Klimatet, Erasmus + ...

Läxhjälp(matematik,svenska,engelska,IT) Integration, Demokrati, Etableringsform

Kulturverksamhet, musik, digital foto

Föreläsningar : Data(Microsoft Office 365  etc.), Kultur, Mångfald, Utanförskap, Integration, Mobilitet på arbetsmarknaden,Klimatet...

IT-relaterade aktviteter har också kommit att bli en viktig del av kultur och fritidsaktiviteter och allt viktigare verktyg för föreningslivet.Data /aktiviteter/med kulturverksamhet och föreläsningar !

Kontakta oss för närmare information !

Gitarrkurs till nybörjare och avancerad nyborjare.Vi erbjuder IT-support, GRATIS /fri IT- support

Föreningens ambition är att skapa aktiviteter som, passar alla.Vi tar gärna emot, idéer och förslag.

Vi har egen lokal  och tillgång till flera lokaler. Rättigheter enligt avtalet. Organisationsnummer, Bankkonto, Bankgiro, Medlem i Riksorganiosation för ideella kulturföreningar-Kontaktnätet, Avatal med flera Studieförbund. Försäkringsavtal med FORA - Stockholm / ett paket med avtasförsäkringar /.Samarbete med flera aktörer

Med vänlig hälsning ,